..
پیام تسلیت ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل هواپیمایی پارس در پی شهادت ریاست محترم جمهور و هیئت همراه

..
شهادت آیت الله سید ابراهیم رییسی

..
استخدام کارشناس آموزش عملیات

شرکت هواپیمایی پارس(PARS AIR) درنظر دارد بمنظور تکمیل کادر دفتر آموزش عملیات این شرکت تعدادی کارشناس آموزش آقا وخانم با شرایط ذیل استخدام ن...

..
استخدام مدیر منابع انسانی

شرکت هواپیمایی پارس(PARS AIR) درنظر دارد بمنظور تکمیل کادر مدیریت اداری شرکت، مدیر منابع انسانی با شرایط ذیل استخدام نماید....

..
استخدام مهماندار هواپیما

شرکت هواپیمایی پارس(PARS AIR) درنظر دارد جهت تکمیل کادر پروازی این شرکت، تعدادی مه...

..
استخدام کارشناس فنآوری اطلاعات

شرکت هواپیمایی پارس(PARS AIR) درنظر دارد بمنظور تکمیل کادر اداری این شرکت در تهران...

..
استخدام کادر خدمات

شرکت هواپیمایی پارس(PARS AIR) درنظر دارد جهت تکمیل کادر خدمات این شرکت ،تعدادی نیروی خدماتی خانم و آقا با شرایط ذیل استخدام نماید.

..
استخدام کارمند دفتر فروش

شرکت هواپیمایی پارس(PARS AIR) درنظر دارد بمنظور تکمیل کادر دفتر فروش بلیت این شرکت در فرودگاه بین المللی مهرآباد تعداد محدودی کارمند دفتر ف...

..
استخدام خلبان تایپ CRJ-200

شرکت هواپیمایی پارس(PARS AIR) درنظر دارد جهت تکمیل کادر پروازی این شرکت، تعدادی خلبان CRJ-200 با شرایط ذیل استخدام نماید.

..
استخدام تکنسین فنی هواپیما

شرکت هواپیمایی پارس ایر جهت تکمیل کادر فنی خود در نظر دارد تعداد محدودی نیروی فنی با شرایط زیر استخدام نماید. شرایط است...