بمباردیر CRJ 200 خانواده ای از هواپیماهای جت منطقه ای ساخت کشور کانادا هستند که توسط شرکت بمباردیر این کشور تولید میشوند. نخستین پرواز بمباردیر سی آرجی 100/200 در 10 مه 1991 صورت گرفت.
فاصله نوک دوبال : 21/2 متر
طول : 26/8 متر
ارتفاع : 6/2 متر
ظرفیت مسافر 50 نفر
بیشینه سرعت : 0/81 ماخ (860 کیلومتر بر ساعت)
محدوده پرواز : 3148 کیلومتر
حداکثر ارتفاع : 12450 متر
موتور (2x) : General Electric CF34-3B1
تعداد ناوگان CRJ200 : سه فروند

تعداد صندلی : 50
ارتفاع کابین : 1.85 متر
عرض کابین : 2.53 متر
طول هواپیما : 26.8 متر