مسیرهای جدید هواپیمایی پارس در اردیبهشت 1400

 

هواپیمایی پارس در راستاي رسالت خود به منظور توسعه پروازي فرودگاههاي كم برخوردار واتصال فرودگاههاي منطقه_اي به مراكز محوري پروازي كشور ،پروازهاي جديد خود از تهران به هفت مقصد جديد را از ارديبهشت ماه سال جاري به شرح ذيل برنامه ريزي نموده است.

 پرواز هفتگی در مسیر تهران-یاسوج- تهران در روزهای شنبه و یکشنبه 
 پرواز هفتگی در مسیر تهران-خرم آباد- تهران در روزهای شنبه و دوشنبه 
 پرواز هفتگی در مسیر تهران-بیرجند-تهران در روزهای یکشنبه و سه شنبه 
 پرواز هفتگی در مسیر تهران-شهرکرد-تهران در روزهای دوشنبه و سه شنبه
 پرواز هفتگی در مسیر تهران-جهرم-تهران در روزهای چهارشنبه 
 پرواز هفتگی در مسیر تهران-جاسک-تهران در روزهای پنجشنبه 
و همچنین- ۴ پرواز هفتگی در مسیر تهران-شیراز-تهران در روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه

جهت خرید بلیط پروازها اینجا را کلیک کنید