اولین پرواز شرکت هواپیمایی پارس از اصفهان به تفلیس

 

با انجام اولين پرواز هواپيمايي پارس از مبداء اصفهان به تفليس ارتباط مستقيم هوايي استان اصفهان با كشور گرجستان برقرار شد. اين پرواز به صورت هفتگي و براي روزهاي جمعه برنامه ريزي گرديده و متناسب با ميزان تقاضا تعداد پروازها افزايش خواهد يافت.