هداياي مديران و پرسنل پارس ایر تقديم هموطنان عزيز آسيب ديده از زلزله سی سخت گرديد

 

همزمان با نخستين پرواز هواپيمايي پارس به فرودگاه ياسوج هداياي مديران و پرسنل پارس ایر تقديم هموطنان عزيز آسيب ديده از زلزله  سی سخت گرديد 

هواپیمایی پارس در راستاي رسالت خود به منظور توسعه پروازي فرودگاههاي  مناطق كمتر برخوردار واتصال فرودگاههاي منطقه اي به مراكز محوري پروازي كشور ،پروازهاي جديد خود از تهران به یاسوج را ز ارديبهشت ماه سال جاري آغاز مینماید

این پروازها بصورت هفتگی و در روزهای شنبه و یکشنبه خواهد بود