اولین پرواز شرکت هواپیمایی پارس از شیراز به تفلیس

 

با انجام اولین پرواز شرکت هواپیمایی پارس از شیراز به تفلیس، ارتباط هوایی جنوب کشور با حوزه قفقاز برقرار شد. پس از برقراری پرواز شیراز-مسقط-شیراز، هواپیمایی پارس دومین مسیر بین المللی خود را از مبدا شیراز به مقصد تفلیس پایتخت گرجستان برقرار نمود