اولین پرواز شرکت هواپیمایی پارس از رشت به مسقط

 

با انجام اولين پرواز هواپيمايي پارس در مسير
رشت-مسقط-رشت
ارتباط هوايي عمان با شمال ايران براي اولين بار برقرار گرديد.
اين پرواز كه به صورت هفتگي و براي روزهاي پنج شنبه برنامه ريزي گرديده است ، پس از مسير شيراز-مسقط-شيراز به عنوان دومين مسير پارس اير از ايران به مقصد سلطنت عمان محسوب ميگردد.