سامانه گزارش دهی محرمانه ی ایمنی از طریق پرتال

واحد ایمنی شرکت هواپیمایی پارس اقیانوس کیش دارای سیستم گزارش دهی محرمانه ای می باشد که تمامی افراد می توانند خطاها، بی قانونی ها ، دغدغه های ایمنی ، تخطی های احتمالی از چارچوب قانونی و مخاطرات مرتبط با ایمنی هوانوردی را بدون داشتن نگرانی از اینکه عمل آنها ممکن است تبعات منفی برای آنها داشته باشد، به صورت داوطلبانه به واحد ایمنی گزارش دهند. گزارش دهی محرمانه جایگزین مسئولیت گزارش دهی اجباری رویدادها نمی باشد.

چه مواردی قابل گزارش هستند؟
قبل از ارسال گزارش لطفاً از موارد زیر اطمینان حاصل فرمایید:
مربوط به ایمنی هوانوردی باشد و اطلاعات شما
به اندازه ی کافی واضح، موثق، کامل و ترجیحاً بر پایه ی شواهد مستند استوار باشد؛ ادعاهای بی اساس توسط واحد ایمنی پیگیری نخواهد شد.

چگونگی گزارش دادن و مراحل بعد از آن:
گزارشها باید با پرکردن فرم آنلاین گزارش دهی محرمانه ی ایمنی ارسال شوند. لطفاً مکاتبات یکسان و مشابه را به دیگر آدرس ایمیلهای ایمنی ارسال نفرمایید و توجه داشته باشید که اندازه ی مستندات ضمیمه شده نباید از6 مگابایت فراتر رود.
پس از ثبت یک گزارش ورودی ، ممکن است نیاز باشد از شما اطلاعات و شفاف سازی بیشتری درخواست شود لذا از درج آدرس ایمیلتان در فرم مربوطه نهایت تشکر را داریم.

چگونه واحد ایمنی شما را از نتیجه ی تحقیقات آگاه می سازد؟
اطلاعاتی که در حوزه ی مسئولیت واحد ایمنی می باشد، پس از ثبت، هویتشان در سیستم محافظت می گردد بدین معنا که اطلاعات هویتی شما حذف خواهد شد سپس گزارش ایمنی برای تحقیق و بررسی به واحد مربوطه فرستاده می شود. در مرحله ی بعد گزارش دریافتی به کارشناس مربوطه که مسئول انجام تحقیقات در مورد گزارش می باشد ارجاع داده می شود.
چنانچه موضوع گزارش شده در حیطه ی وظایف و مسئولیتهای واحد ایمنی باشد، واحد ایمنی تحقیقات لازم را انجام می دهد و شما از طریق کد رهگیری که دریافت می کنید می توانید از نتیجه آگاه شوید. مدت زمان لازم برای انجام تحقیقات به پیچیدگی موضوع بستگی دارد. در این مدت فقط در زمانی که نیاز به اطلاعات تکمیلی در خصوص گزارش دریافت شده وجود داشته باشد، با شما تماس گرفته می شود.
واحد ایمنی شرکت وظیفه ای در قبال پیگیری گزارشهای غیرمربوط به امور ایمنی را ندارد.

حفاظت از اطلاعات:
اطلاعات فردی شخص گزارش دهنده در سیستم گزارش دهی محرمانه ی ایمنی محفوظ خواهد ماند.
گزارشهایی که باعث ایجاد تغییرات اساسی به منظور ارتقای سطح ایمنی شرکت گردد و یا مانع از ایجاد موقعیتهای مخاطره انگیز گردد، مورد تشویق قرار خواهند گرفت.
از حمایت و توجه فعالانه ی شما به ترویج فرهنگ ایمنی هوانوردی سپاسگزاریم. جهت ارسال گزارش محرمانه ایمنی به آدرس زیر مراجعه فرمایید.

سامانه گزارش دهی محرمانه ایمنی